Velkommen til Asbestsanering Sør AS

Som et av få firma på Sørlandet kan vi tilby kompetanse innen lokalisering, håndtering og sanering av asbestholdig avfall.

Har du asbestholdige eternittplater på vegg eller tak - eller kanskje gamle asbestisolerte rør?
Skal dette rives eller renoveres er det strenge regler for håndteringen av det asbestholdige avfallet.

Frykter du at spesialjobben med asbestmaterialet vil koste uforholdsmessig mye?
Kanskje ikke? Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

ASBESTHOLDIG AVFALL SKAL IKKE BLANDES MED ANNET AVFALL!!

 

Asbestsanering Sør AS
drives av byggmester Øystein Dahl

Tlf. 99 48 82 61
 

 

 

Asbestsanering Sør AS
drives av
Ø. Dahl Byggfirma AS
www.dahlbyggfirma.no

 
ASBESTSANERING SØR AS
Org. nr. NO 990 652 562 MVA
Byggmester Øystein Dahl: 99 48 82 61, Fjellvn. 12, 4517 Mandal,
post@asbestsaneringsor.no
 

Web: Salit